Våra Referenser

Detta är några av de företag som anlitat och kontinuerligt anlitar oss för små och stor arbeten inom markarbeten såsom bergspräckning, stenspräckning, grävning och bergsförstärkning:

Gnesta Bergbyggare AB >> Bergsspräckning
MVB Öst AB, Bergspräckning
Norrströmstunneln AB, Bergsförstärkning
Byggs Sprutbetong AB, Borrning för bergsförstärkning i tunnlar i Stockholm
C Skönnerud Byggarbeten AB >> Bergspräckning för bl.a. golv- & marksänkning
Nordsvenska Bygg AB
Ulf Hultin AB
Bernt Nord Mark & Bygg AB
Peters Marktjänst i Gnesta
Recreo Bygg AB
Lidingö Sprängteknik AB
APJ Betong & Anläggningsteknik AB

Tillbaka till startsidan >>